De geschiedenis van NLP en het ontstaan ervan.

NLP is ontstaan in de jaren zeventig in Amerika, en waaide in de jaren tachtig over naar Nederland. Het model is bedacht door twee Amerikaanse wetenschappers, de taalkundige John Grinder en de wiskundige Richard Bandler. Deze onderzoekers gingen uit van de aanname dat gedrag wat succesvol is, overdraagbaar is met het gebruik van bepaalde technieken. Ze bestudeerden hierbij het gedrag van drie invloedrijke en succesvolle psychotherapeuten die zich bezighielden met gedragstherapie en hypnose. De methode is dus van oorsprong therapeutisch bedoeld. De therapeuten die ze bestudeerden waren de psychotherapeuten Virginia Satir, Milton Erickson en Fritz Perls. NLP ontleent ook zijn basistechnieken aan het werk van deze zeer bekende persoonlijkheden, zoals bijvoorbeeld het “metamodel” van Virginia Satir. In 1975 brachten Bandler en Grinder een boek uit over de methode, getiteld Frogs into Princes.

Doeleinden van NLP

In latere jaren werd NLP een beweging van wetenschappers en studenten, die uit alle hoeken van de wetenschap afkomstig waren, zoals de antropologie, de natuurkunde en de scheikunde. In 1980 eindigde de samenwerking tussen Bandler en Grinder, maar toen was de theorie al erg bekend en werden NLP opleidingen in heel Amerika toegepast voor allerlei verschillende doeleinden en door professionals in alle hoeken van de samenleving, vooral het bedrijfsleven. Hier werd NLP onder andere toegepast bij managementtrainingen om leiderschap en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Maar algauw werd NLP het onderwerp van forse kritiek die uitmondde in een wetenschappelijke controverse over de bewijsbaarheid van de gestelde aannames en het effect wat NLP zou hebben. De methode werd door de critici bestempeld als een pseudowetenschap, omdat er geen enkel empirisch bewijs was wat de effectiviteit van NLP aantoonde en omdat de onderzoeken die wel effect uitwezen, niet gegrond waren op degelijk onderzoek.

Hoe dan ook is NLP nog steeds een veel toegepaste methode, met voor- en tegenstanders. Er zijn erg veel dingen waarvan wordt beweerd dat NLP er een effect op zou hebben. Tot nu toe blijft de theorie te weinig systematisch onderzocht en duurt de discussie voort. De bedenkers en voorstanders zien NLP als “een houding en methodologie die een lange reeks van technieken achter zich laat,” (Grinder, 1981). Of dat alles echt zo is, zal moeten blijken uit toekomstig onderzoek, wat nog steeds op zich laat wachten.

Geschiedenis van NLP